DNA – V training
DNA-V is een cognitieve training om acceptatie, positieve groei en mindfulness bij jongvolwassenen te bevorderen. DNA-V is gebaseerd op de contextuele gedragswetenschappen Acceptance & Commitment Therapy ((ACT) en Positive Psychology.

DNA-V training maakt jongeren bewust van het feit dat ze kunnen en mogen kiezen.

  • De angst om nieuwe dingen bespreekbaar te maken.
  • Leren omgaan met angst om anders te zijn en deze omzetten in een eigen weg kiezen.
  • De angst(en) leren herkennen en vanuit die ervaring bewuste keuzes leren maken die op waarden gericht zijn.
  • Leren dat je je eigen ervaringen niet op iemand anders kunt projecteren. Oftewel het DNA van de ander (h)erkennen en ervaren dat dit niet hetzelfde is als het DNA van jezelf. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het inzicht dat je op een andere manier met anderen om kunt gaan.

Het doel van de training

  • Bewustwording van eigen gedrag en values.
  • Bewuste/ gerichte keuzes met betrekking tot vervolgopleidingen/onderwijs.
  • Weerbaarheid en leren kiezen voor jezelf.
  • Tijdig signaleren van de kwetsbare leerlingen in de groep (training).
  • Minder thuiszitters, minder voortijdige schoolverlaters.

Het doel van de training is psychologische flexibiliteit. Dit is de basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de basis van DNA-V training.

Psychologische flexibiliteit bepaalt hoe je omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. Hoe soepeler iemand hiermee omgaat, lees “het ervaren en (uiteindelijk) geen of weinig druk ervaren”, hoe makkelijker deze persoon om kan gaan met de vervelende ervaringen die hij/zij op haar pad tegenkomt. Hoe beter iemand in staat is zijn/haar leven in te vullen op basis van de dingen die waardevol zijn voor hem/haar.

Sluit Menu